logo-stie-aub-high-resolution

Arti Lambang STIE AUB Surakarta:

 1. Bulat Telur dengan dasar biru beserta pita merah.

  Melambangkan benih kehidupan dengan keyakinan, keteguhan serta hidup dalam kedinamisan.

 2. Rantai 6 warna kuning dengan 17 mata uang logam serta lidah api berjumlah delapan.

  Melambangkan persatuan dengan 6 prinsip : gotong royong, solidaritas, tata krama (sopan santun), tertib, maju, senasib dan sepenanggungan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 17 Agustus 1945.

 3. Enam garis gelombang putih dengan tangkai pena disertai bambu runcing.

  Melambangkan kesejahteraan umum dengan dilandasi sifat kepahlawanan dan patriotik.

 4. Perisai warna putih disertai dengan tulisan AMBEG PARAMA ARTA.

  Melambangkan bersedia dan ikhlas berkorban demi kelestarian falsafah Pancasila, Negara, Bangsa dan tanah air, disertai kebijaksanaan dan kearifan serta mendahulukan hal-hal baik.

 5. Kapas warna putih/hijau dan padi warna kuning.

  Sebagai lambang kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia dengan semangat 17 Agustus 1945.

 6. Bunga hantu.

  Sebagai lambang ilmu pengetahuan.

 7. Tugu Monas.

  Memancarkan kejayaan bangsa Indonesia yang bersatu padu.

 8. Tulisan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AUB SURAKARTA.

  Sebagai identitas diri.